top of page
En person som skriver anteckningar på en glasskiva som visar hur viktigt det är med en struktur i upphandlingar

Partner som arbetar för bättre villkor

Våra upphandlingsexperter på LeadPoint är nyckeln till kostnadseffektiva avtal och bästa villkor. Låt oss guida er genom upphandlingens komplexitet.

Med de växande kraven och komplexiteten i upphandlingslandskapet,

blir det allt viktigare för organisationer att lita på expertis och specialiserade tjänster för att hantera dessa utmaningar. Genom att samarbeta med en

partner som LeadPoint, kan organisationer säkerställa en hög kvalitet på bevakningstjänster, utveckla  vinststrategier, optimera sina anbudsprocesser och hantera juridiska och administrativa utmaningar effektivt.

Upphandling

Minimera risker och resurser samt juridiska problem

Behöver det vara komplext?

Utmaning

Säkerställande av effektiva upphandlingar kan vara en utmaning för offentliga organisationer av alla storlekar. De står inför utdragna hårt reglerade processer som kräver noggrann juridisk och administrativ hantering.

Dessutom tar upphandlingsarbetet tid och resurser som offentliga verksamheter sällan har i överflöd. Felaktiga beslut i upphandlingsprocessen kan medföra betydande risker, så som juridiska konsekvenser, fördyrande utfall och förseningar.

Order och kaos i scrabble som beskriver utmaningarna för sektionen
Gör en plan i scrabble som beskriver utmaningarna för sektionen

Tydlighet

Process

  • Kvalitetssäkring 

  • Tolkning och analys

  • Juridisk granskning

  • Riskhantering

  • Förhandling och kontrakt

  • Uppföljning​

Genom att minska den administrativa bördan och följa de bästa praxis och
lagkrav som gäller, minimerar vi riskerna och hjälper dig att göra upphandlingarna
mer smidiga och framgångsrika. Med vår hjälp kan du tryggt fokusera på din
kärnverksamhet medan vi tar hand om upphandlingen.

Hur vi jobbar

Punkter för smidigare upphandling

Kvalitetssäkring

Upprättande av avtal som definierar villkoren för relationen, inklusive priser, leverans, kvalitetsstandarder och andra kritiska faktorer.

Riskhantering

Genom att följa lagkrav och bäst praxis minimerar vi riskerna i upphandlingsprocessen, för utan dessa öppnas möjligheten för merarbete och juridiska processer.

Tolkning och analys

Grundlig förståelse vilket

 inkluderar att identifiera potentiella leverantörer, förstå marknadspriser, samt bedöma leverantörernas förmåga att uppfylla kraven.

Förhandling och kontrakt

När en lämplig leverantör har valts är nästa steg att förhandla fram villkor och skriva kontrakt. Det är viktigt att se till att kontrakten är rättvist utformade med nödvändiga villkor.

Jurudisk granskning

Granska så att alla aspekter av upphandlingen följer relevanta

lagar och regler, såsom

LOU och LUF i Sverige.

Uppföljning

Regelbunden uppföljning och utvärdering av leverantörens prestanda så vi säkerställer att de uppfyller förväntningar i enlighet med överenskomna standarder.

Kom igång redan idag

Kom i kontakt med oss genom att klicka på knappen

bottom of page