top of page
En person som skriver anteckningar på en glasskiva som visar hur viktigt det är med en struktur i upphandlingar

Partner som arbetar för bättre villkor

Våra upphandlingsexperter på LeadPoint är nyckeln till kostnadseffektiva avtal och bästa villkor. Låt oss guida er genom upphandlingens komplexitet.

Upphandling

Minimera risker och resurser samt juridiska problem

Behöver det vara komplext?

Utmaning

Säkerställande av effektiva upphandlingar kan vara en utmaning för företag av alla storlekar. De står inför komplexa processer som kräver noggrann juridisk och administrativ hantering. Dessutom tar upphandlingsarbetet tid och resurser som företag ibland inte har i överflöd. Felaktiga beslut i upphandlingsprocessen kan också medföra betydande risker, inklusive juridiska problem och förluster.

Order och kaos i scrabble som beskriver utmaningarna för sektionen
Gör en plan i scrabble som beskriver utmaningarna för sektionen

Tydlighet

Process

Lösningen för att hantera både långdragna och komplexa upphandlingar.

  • Expertis och erfarenhet

  • Riskhantering

  • Effektiv administration 

  • Kostnadsbebesparingar

  • Kvalitetssäkring

  • Tidseffektivitet

Genom att minska den administrativa bördan och följa de bästa praxis och
lagkrav som gäller, minimerar vi riskerna och hjälper dig att göra upphandlingarna
mer smidiga och framgångsrika. Med vår hjälp kan du tryggt fokusera på ditt företags
kärnverksamhet medan vi tar hand om upphandlingen.

Tillvägagångsättet

Punkter för smidigare upphandling

Expertis och erfarenhet

 LeadPoint har en djupgående kunskap om upphandlingsprocessen och har erfarenhet av att arbeta inom olika branscher och upphandlingsföremål.

Riskhantering

Genom att följa lagkrav och bäst praxis minimerar vi riskerna i upphandlingsprocessen, för utan dessa öppnas möjligheten för merarbete och juridiska processer.

Effektiv administration

Vi tar hand om det administrativa arbetet som kommer med upphandlingsprocessen, inklusive dokumentation, rapportering och kommunikation med leverantörer

Kostnadsbesparingar

Vi tar fram ett strategiskt underlag som gynnar det ekonomiska och kvalitetsorienterade resultatet.

Vilket innebär att vi i slutändan kan nå kundens uppsatta mål.

Kvalitetssäkring

Upprättande av avtal som definierar villkoren för relationen, inklusive priser, leverans, kvalitetsstandarder och andra kritiska faktorer.

Tidseffektivitet

Med våra experter vid rodret

kan du förvänta dig att upphandlingsprocessen effektiviseras, vilket sparar tid och resurser för ditt företag.

Kom igång redan idag

Kom i kontakt med oss genom att klicka på knappen

bottom of page