top of page
En kille som sitter i ett affärsmöte med en klient och pratar digitalisering

Värdeskapande
digitala möjligheter

Känner ni att er nuvarande strategi och kompetensnivå är tillräckligför att framgångsrikt navigera er genom en digital transformation ochsäkerställa er verksamhets framtid?

Erbjudande

Vi börjar med att se över den digitala mognaden först

Vision

Strategi

Hur hanterar du, mäter, kontrollerar och prioriterar dina aktiviteter inom företaget? Många har någon form av digitala initiativ, men långt ifrån alla har en klar strategi och handlingsplan som överensstämmer med företagets vision och strategiska mål. På Leadpoint skapar vi, förankrar, förbättrar eller klargör den digitala strategin och arbetar sedan med att utveckla en hållbar handlingsplan med mätbara mål. Vi hjälper dig att prioritera vad som behöver göras för att skapa värde, resultat och konkurrensfördelar i din organisation.

OrderChaos.png
MakePlan.png

Här ligger vår styrka

Kompetens

Vilka förutsättningar, kunskaper och erfarenheter behövs för att lyckas med en förflyttning? Finns dessa tillgängliga internt, behöver de utbildas, eller behöver du komplettera med externa resurser? På Leadpoint hjälper vi dig att skapa högpresterande team. För att lyckas behöver du människor med kunskap, erfarenhet, vilja och uthållighet. Vi hjälper dig att hitta och coacha det optimala teamet för att lyckas med din strategi.

Metod och princip

Vid digitalisering är det avgörande att välja rätt tidpunkt baserat på marknad och behov, samt att välja den mest effektiva tekniken för att nå uppsatta mål

Vårt ramverk

Baserat på erfarenhet och lyckade samarbeten

Hur säkerställer du att ni når era mål, minimerar riskerna och får ut den förväntade effekten i rätt tid och med de planerade medlen?

Förvaltning och utveckling

Kan effektiv förvaltning och utveckling skapa ett högre värde för verksamheten och dess kunder?

Förändring

Nöjer du dig med att din förändringsprocess fungerar, eller vill du att den är högpresterande? Förändring kräver aktiv ledning.

Innovation

Är din organisation nytänkande och kreativ? Vilka produkter och tjänster kommer du att leva på om 3 till fem år?

Kom igång redan idag

Kom i kontakt med oss genom att klicka på knappen

bottom of page