top of page
En shacpjäs som tar ned en annan för att visa att vi genom strategi säkrar mål och driver igenom projekt till slutändan

Säkrade mål och 
önskad
effekt

Vi använder en metod som täcker allt från ekonomi och riskhantering till förändringsledning och kulturförändring för att säkerställa att vi når våra mål i tid med rätt resurser.

Projektledning

Minimera risker utifrån önskad målbild

Var börjar vi?

Strategi

När vi diskuterar med våra kunder märker vi tydligt att det viktigaste är inte längre att endast nå målet utan även hur snabbt vi gör det.

De vanligaste utmaningarna de har är:

 • Begränsat med resurser

 • Bristfällig kontroll

 • Att få organisation och människor att göra annorlunda

 • Att skapa en stabil förvaltning för nya lösningar

 • Att frigöra tid för innovation

Order och kaos i scrabble som beskriver utmaningarna för sektionen
Gör en plan i scrabble som beskriver utmaningarna för sektionen

Steg för steg

Metod

Med vårt ramverk hanterar vi dessa utmaningar och skapar kontroll på förhållandet mellan risker, resurser, förseningar, kostnader, beteenden och teknik.

Dessutom blir dina förändringar:

 • Mätbara

 • Återanvändningsbara

 • Kostnadseffektiva

 • Långsiktiga

 • Organisatoriska 

 • Uppföljning

Genom att starta med en förstudie och noggrant följa våra steg och
använda våra beprövade projektledningsmetoder kan man effektivt planera,
genomföra och slutföra projekt på ett framgångsrikt sätt

LeadPoint-stegen

Vi leder er framåt för bästa resultat

Mätbara

Genom att följa mätbara parametrar kan vi objektivt bedöma effektivitet och justera strategier vid behov

Långsiktiga

Säkerställande av att de implementerade förändringarna inte bara ger omedelbara resultat utan också skapar långsiktig nytta och hållbarhet

Återanvändningsbara

Denna approach ökar effektiviteten och möjliggör snabbare och smidigare genomförande av framtida initiativ

Organisatoriska

Skapa en arbetsstruktur genom att tilldela ansvarsområden, roller och uppgifter till teammedlemmar samt en kommunikationsplan för effektivt samarbete

Konstnadseffektiva

Vårt ramverk är utformat för att optimera resursanvändningen och minimera onödiga utgifter

Uppföljning

Granska projektet för att säkerställa att alla mål har uppnåtts. Slutför öppna uppgifter, utvärdera resultat och dra lärdomar av projektet

Kom igång redan idag

Kom i kontakt med oss genom att klicka på knappen

bottom of page