top of page
En grupp människor som bestigit ett berg i solnedgången

Aktiv ledning
är vägen framåt

Upptäck nyckeln till framgångsrik förändringsledning. Lär dig hantera utmaningar och engagera ditt team för att säkerställa smidiga övergångar och förbättringar.

Förändringsledning

Vi börjar med att se över er förändringsbenägenhet först

Hur skapar vi rätt plan

Strategi

Förändringsledning är en strategisk och systematisk metodik som används för att planera, implementera och hantera förändringar inom en organisation. Målet med förändringsledning är att underlätta en smidig övergång från nuvarande tillstånd till en önskad framtida tillstånd, samtidigt som man minimerar motstånd och negativa påverkningar på organisationen och dess medlemmar.

Order och kaos i scrabble som beskriver utmaningarna för sektionen
Gör en plan i scrabble som beskriver utmaningarna för sektionen

Vår princip

Metod

Metoden omfattar en rad olika aktiviteter:

  • Analys och planering 

  • Kommunikation

  • Engagemang och delaktighet

  • Utbildning och träning

  • Motståndshantering

  • Mätning och uppföljning

  • Anpassning och lärande

Förändringsledning är särskilt viktig i dagens snabbt föränderliga
affärsmiljö där verksamheter behöver kunna anpassa sig och
utvecklas för att förbli konkurrenskraftiga och hållbara över tiden.

Metod och principer

Dessa punkter är enormt viktiga i processen framåt

Analys och planering 

Utvärdering av behovet av förändring, identifiering av mål och strategisk planering för att nå dem

Utbildning 

Att se till att de berörda individerna har rätt kompetens och kunskap för att hantera och anpassa sig till förändringen

Kommunikation

Effektiv kommunikation till alla intressenter om varför förändringen är nödvändig hur det kommer att påverka dem

Motståndshantering

Identifiera och hantera motstånd och hinder som kan uppstå under förändringsprocessen

Delaktighet

Få med medarbetare och intressenter i planeringen och genomförandet av förändringen för att öka engagemang och acceptans

Uppföljning

Utvärdering av framsteg och resultat av förändringen för att säkerställa att målen uppnås och eventuella justeringar kan göras

Kom igång redan idag

Kom i kontakt med oss genom att klicka på knappen

bottom of page