top of page

Vi kan alltid bli bättre!

Vågar du utmana, hur kommer du igång, vart börjar du, när vet du att du är i mål? Varför blir många fantastiska idéer aldrig förverkligade och hur skapar du en bättre uppdaterad version av dig själv, ditt team eller din verksamhet?


Hur skapar jag en bättre, uppdaterad version av mig själv, mitt team eller min verksamhet?


Jag har en övertygelse om att de flesta människor och verksamheter strävar efter att ständigt bli bättre, smartare, snabbare och/eller effektivare. Det är en del av vårt DNA och en förutsättning för evolution. Med det i tanken så blir jag samtidigt förvånad över att det är så få av oss som faktiskt har en metod eller plan över hur det ska ske.

Hur skapar jag en bättre, uppdaterad version av mig själv, mitt team eller min verksamhet?

Var börjar jag, när ska jag anse mig vara i mål, vilka delmål ska jag prioritera och hur säkerställer jag att jag efter målgång fortsätter min utveckling?

Vill du bli bäst på det du gör, i ditt team, i din verksamhet, på din marknad eller i din bransch?

Ta då lärdom av andra, undvik att göra samma misstag, tänk annorlunda, träna ofta, fokusera på dina styrkor och utveckla dina svagheter. Ja, tipsen är många och det kan låta enkelt, men hur kommer jag igång?

Jag väljer att citera Peter Drucker, känd tänkare och författare inom ämnet management i teori och praktik samt skapare av modern management.

“Strategy is a commodity, execution is an art”

Det går naturligtvis att diskutera och tolka citatet på olika sätt genom att penetrera betydelsen av orden strategi, commodity, execution och art.

Jag väljer i detta sammanhang att använda citatet utifrån erfarenheten av att se så många fantastiska planer, idéer och strategier gå förlorade eller inte nå de tilltänkte målen och fundera över varför det är så. Är det p.g.a bristande ledarskap, kontroll, uppföljning, tydlighet eller fel kompetenser. Min reflektion baseras även på den förväntan som finns när en strategi blir presenterad, att resten av organisationen ska anamma och exekvera på den. Eller som vi ibland säger “strila ut i organisationen“. Ofta utan att känna till slutmålet, förstå vad den innebär eller hur den påverkar mig och mitt team.

Med andra ord vart börjar jag, hur kommer jag igång och hur skapar jag engagemang kring det vi ska göra samt vilka prioriteringar behöver jag eller mitt team göra.

Om vi har en strategi som kommer att föra oss till en ny förbättrad nivå. Varför fokuserar vi inte mer på att säkerställa så rätt förutsättningar finns genom att även fundera på struktur, kultur och om vi har rätt kunskap eller kompetenser för genomförandet.

På Leadpoint anser vi att exekvering av strategin baseras på hur tydliga vi är med svaren på vad, vem, hur, när och varför utifrån vårt nuläge, framtida läge samt med respekt för att detta inte är konstant och kan behöva anpassas på vägen. Vi tror också att tiden det tar att ta sig från nuvarande till framtida läge kan vara avgörande utifrån ekonomiskt perspektiv och omvärldens snabba förändringar.

Detta är några av orsakerna till varför vi på Leadpoint har lagt ner mycket tid på att ta fram vårt ramverk för hur du hanterar förflyttning på ett mätbart, långsiktigt, kostnadseffektiv och strukturerat sätt.

Vill du veta mer om vårt ramverk eller dela dina erfarenheter med oss?

Hör av dig till mig eller någon av mina kollegor så ser vi fram emot att lära oss mer av varandra!

Comments


bottom of page