top of page

Skillnaden på grupp eller team

Om flera gruppmedlemmar ska lösa en gemensam uppgift måste vi samarbeta. Då behöver vi agera som ett team. Men för att ett team ska lyckas krävs en del förutsättningar.

Idag är dagen innan flytten till min nya bostad. Så förbaskat skönt! Och inte bara det. Vi har fått ett uppdrag där jag ska få hjälpa till att leda en grupp till ett team och det ser jag så otroligt mycket fram emot. Det ska firas imorgon kväll.

I min roll som förändringsledare och som en del av vårt team på LeadPoint pratar vi ganska mycket om samarbete. Dels för att vi får frågor om vi vill samarbeta med kollegor i branschen och dels när det gäller uppdrag som vi svarar på. Denna texten kopierade jag från Wikipedia vad där står om samarbete. ”Samarbete, ibland även kollaboration eller kooperation, är när två organismer, personer, grupper, organisationer eller länder genomför arbetsuppgifter tillsammans för en gemensam nytta, till skillnad från att konkurrera för egennytta.”

Kommer direkt att tänka på en teamdag jag hade för inte så längesedan när vi pratade om vad skillnaden är mellan en grupp och ett team. Det går liksom upp små ”ahaaaa” när vi dyker lite djupare i skillnaden. Om mitt arbete görs på bästa sätt hänger det kvar en önskan om fortsättning för gruppen att närmar sig teamet… Det är riktigt inspirerande att få ge förslag på fortsatt arbete.

Det finns massor att läsa om skillnaden mellan grupp och team. Såhär tänker jag är skillnaden mellan en grupp och ett team.

-En grupp är en samling individer som är förbundna med varandra av en social relation, de har något gemensamt. Ett team består av ett mindre antal människor som gemensamt har en uppgift, ett uppdrag att lösa. Teamet är sammansatt i huvudsak utifrån kompetenser för att lösa uppgiften och det gemensamma uppdraget.

Låt mig ta ett exempel direkt ur mitt liv. Jag har häst. Jag har min häst inackorderad i ett stall. Vi är flera som har hästar i stallet. Vi är en grupp och vi förenas av vårt intresse. Detta är enkelt för egentligen behöver vi inte lösa några uppgifter tillsammans, det ställs ”inga” krav på oss i gruppen, vi ska bara koexistera tillsammans.

Om det nu skulle vara så att flera gruppmedlemmar ska lösa en gemensam uppgift måste vi samarbeta. Då behöver vi agera som ett team, lag. För att ett lag ska lyckas krävs en del förutsättningar. Vi måste;

  • Veta vårt uppdrag

  • Gemensamt ta fram våra aktiviteter

  • Tydliggöra våra förväntningar på varandra

  • Engagera oss lika mycket

  • Vara villiga att kompromissa för teamets bästa

  • Kommunicera

  • Sätta regler

  • Bestämma konsekvenser

  • Skapa en trygghet där vi kan förlita oss på varandra

För att bli så effektiva som möjligt är det en förutsättning att vi har förståelse för varandras olikheter, behov och trygghetsfaktorer. Dessa tar vi hänsyn till. Nu har vi skapat den bästa grund för att bli ett effektivt, välfungerande lag som ser till uppdragets bästa.

(Min reflektion är helt oberoende av vilket stall. Mitt exempel grundar sig i många års erfarenhet och att familjen själv bedrivit denna verksamhet.)

Nu har jag börjat fundera lite kring detta med grupp och team. För att egentligen tror jag inte att det är benämningen som är skillnaden utan det är fokus på arbetsinsatsen från medlemmarna oberoende om vi kallar samlingen av individer grupp eller team. För enkelhetens skull håller jag mig till uppdelningen grupp och team tills jag har tänkt mer……

Det är med erfarenheter från mitt arbetsliv, fler olika positioner, branscher, uppdrag och mitt privatliv jag tar exempel i mina teamdagar. För mig är det otroligt viktigt att ge exempel till mina kunder som de kan känna igen sig i och som är relevant till deras verksamhet. Jag tänker att som förändringsledare är det viktigt att ha förmågan att förstå och förmedla.

För mig blir det att fortsätta att lära, tänka och ha lite semester?

Ha det gott så hoppas jag vi hörs i sommarvärmen!

//Helén

Comments


bottom of page