top of page

Förändring är lika med förbättring?

Vad är det som gör att en del organisationer och ledare absolut

inte vill säga förändring utan föredrar ordet förbättring?

Har vi slitit ut begreppet eller beror det på något annat?

”Vi pratar inte förändring längre för medarbetarna känner sig tvingade, det är ett negativt laddat ord……Vi använder hellre förbättring.”

LeadPoint AB hade förmånen att vara med på en seminariedag där vi presenterade oss, vårt fokus på digitalisering och förändring. Det är i vårt arbete en stor del i verksamhetsutveckling och det vill vi förmedla. Under min presentation får jag en kommentar om att förändring är ganska uttjatat, upplevs tvingande, lite negativt laddat och att gästen i sin organisation har valt att prata om förbättring istället. Detta har jag funderat på. Jag söker på nätet för att jag blir lite fundersam om jag är en förbättringsledare eller en förändringsledare….. Olof Röhlander ger tips att använda förbättring istället för förändring. ”En förbättring är alltid en förändring.” Är det så? Det borde ju vara rätt håll för utveckling. För mig är förbättringsarbetet något som är ständigt pågående men jag är nog färgad från min fd arbetsgivare och min avdelning där vi arbetade med begreppet ”Ständiga förbättringar”. Där var det en pågående process och en ständig strävan att förbättra. Inte innovationer utan förbättringar av redan etablerade produkter, tjänster eller interna beteenden, processer. Det kan tex vara personalpraktisk existens, typ nytänk kring hur sopsorteringen ska placeras, hur processen kring uppdatering av kunddata eller fler cykelplatser till effektivare, bättre produktion av energi.

Men förändring? Vad är det som gör att en del organisationer och ledare absolut inte vill säga förändring? Har vi slitit ut begreppet eller beror det på något annat? Att vi strävar efter att förnya oss men faktiskt är lite motståndare till förändring? Frågar jag om gästerna är positiva till förändring räcker de flesta upp handen eller svarar ja. Men om jag ber samtliga Ja-sägare att fundera på om de vill förändras blir en del lite tveksamma.

Jag som faktiskt arbetar med förändring, är själv lite trög till förändring. Vet ju vad jag har men inte vad jag får. Jag vill veta varför och hur det faktiskt påverkar mig och vad resultatet av förändringen förväntas bli. Vad är min insats och vad förväntas jag leverera? Det så väl etablerade uttrycken ”Why?” ”Whats in it for me?” För mig blir det att fortsätta söka svar för att lära och tänka! Ha det gott så hoppas jag vi hörs igen! //Helén

Comments


bottom of page