top of page

Sekretesspolicy för LEA

Prova gärna att chatta med vår nya AI-bot LEA.
Vi lämnar inte över några personuppgifter men tänk på att inte själv skriva några personuppgifter då chattbotten använder sig av ChatGPT-teknologi och det du

skriver i chatten lyder under OpenAIs sekretesspolicy. 
För mer info :https://openai.com/policies/privacy-policy
Kontakta oss vid eventuella frågor. Din trygghet är vår prioritet.

Integritespolicy

Integritetspolicy för LeadPoint's ChatGPT-baserade chattbot (LEA):

 

Datasekretess och säkerhet:

Vi prioriterar högsta konfidentialitet och säkerhet för personliga uppgifter och konversationer. All användarinformation behandlas med sträng sekretess.

 

Användning av data:

Insamlade data används för att förbättra användarupplevelsen och utveckla LEA, med syftet att förbättra systemets förmåga att ge relevanta svar.

 

Ingen tredjepartsdelning: Användardata delas inte med externa parter. All information används endast internt för tjänsteförbättring.

 

Överensstämmelse med lagar:

LEA följer gällande dataskyddslagar och förordningar för att skydda användarnas integritet och rättigheter.

 

Specifika hanteringsmetoder:

 

  • IP-adress: Inga IP-adresser samlas in eller lagras, för att garantera användarnas anonymitet.

  • Chattinnehåll: Konversationer lagras temporärt för systemrespons och raderas sedan. Ingen permanent lagring sker.

  • Metadatalagring: Insamling av begränsad metadata, såsom interaktionstidpunkt och -längd, för analyser och förbättringar.

  • Ingen extern delning: Strikt intern användning av data, utan delning med tredje parter.

 

Denna policy reflekterar LeadPoint's åtagande att skydda användarnas integritet och säkerhet i interaktionen med LEA.

Kontakta oss
Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss genom att skicka ett mail till kontakt@leadpoint.se

bottom of page